Insynsråd

Till ARN är knutet ett råd som har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge nämndens ordförande råd.

Insynsråd

Regeringen har utsett de här ledamöterna:

  • Joachim Allard, Konsumentverket
  • Kristina Berglund, Företagarna
  • Fredrik Falkenström, Konsumentvägledarnas förening
  • Johanna Haraldsson, riksdagsledamot (S)
  • Mats Hedenström, Svensk Handel
  • Arman Teimouri, riksdagsledamot (L)
  • Maria Wiezell, Sveriges Konsumenter
Uppdaterad: