Tillgänglighet för arn.se

Allmänna reklamationsnämnden står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur arn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från arn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl brister i vår digitala tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se)


Problem vid användning utan synförmåga

  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.

  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.

  • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av arn.se. Vi har också låtit utomstående experter granska ARN:s e-tjänster.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

 

Uppdaterad: