Ändrad hemresa kan ge rätt till återbetalning av priset för paketresa

Agneta hade köpt en paketresa. Före avresan från Sverige meddelade arrangören att hemresa från Italien hade flyttats framåt med sex timmar. Det var negativt för Agneta eftersom en middag som hon skulle arrangera skulle få ställas in. Arrangören menade att den senarelagda hemresan uppskattades av andra resenärer och ville inte låta Agneta få tillbaka hela priset för resan. ARN gav dock Agneta rätt till ersättning eftersom förändringen var av "väsentlig betydelse" för just henne.

Enligt § 12 i paketreselagen får en resenär frånträda ett avtal om arrangören före avresan förklarar att den inte kommer att genomföra vad som avtalats och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Vad som är av väsentlig betydelse ska bedömas utifrån den enskilde resenärens situation. Om ändringen inte framstår som väsentlig för resenärer i allmänhet, måste resenären bevisa att avtalsbrottet är väsentligt just för henne. I detta fall ansåg ARN att Agneta bevisat att den senarelagda hemresan hade väsentlig betydelse och gav henne därför rätt.

Till söksidan för avgöranden