Arbete utöver beställning

Om företaget upptäcker att det finns behov av ytterligare arbete (tilläggsarbete) när tjänsten utförs, måste företaget normalt kontakta konsumenten och begära anvisningar.

Konsumenten anlitade en firma för byte av ett läckande vattenrör. Firman bytte inte bara det läckande röret utan även två andra rör och fakturerade konsumenten för hela arbetet. Han klagade till företaget och begärde att priset skulle sättas ned. Företaget svarade att de under arbetets gång hade upptäckt att samtliga rör var defekta och att det inte gick att lämna rören i det skick de var. Konsumenten skulle ha drabbats av fler vattenskador om arbetet inte hade utförts.

ARN ansåg att företaget borde ha kontaktat konsumenten och begärt dennes anvisningar när de upptäckte att flera rör var i behov av byte. Eftersom det heller inte fanns något som tydde på att det fanns särskilda skäl att arbetet skulle utföras eller att arbetet av andra orsaker inte kunde skjutas upp, konstaterade ARN att företaget inte hade rätt till ersättning för tilläggsarbetet.

Tillämplig lag: 8 § konsumenttjänstlagen

Till söksidan för avgöranden