Avbeställningsskydd vid resa

Greta och hennes man köpte en veckas semesterresa till Turkiet. Resan betalades med ett kontokort. Enligt avtal med kortföretaget ingick det därmed en kompletterande reseförsäkring med bl.a. ett avbeställningsskydd. Tre dagar innan avresan drabbades Greta av krampanfall och togs in för vård på sjukhus. Resan fick ställas in.

Greta vände sig till försäkringsbolaget för att få ersättning enligt avbeställningsskyddet. Försäkringsbolaget gick inte med på hennes krav utan menade att försäkringen inte gällde i hennes fall eftersom sjukdomen inte var akut eller okänd. Även om sjukdomen var känd menade Greta att krampanfallet var akut och okänt i förväg.Greta yrkade ersättning för kostnaden för den inställda resan.

Försäkringsbolaget motiverade sitt nej med att försäkringen gäller bara om sjukdomen eller skadan är akut och okänd vid beställningen av resan. Greta hade sedan flera år haft tumörer i huvudet som lett till krampanfall. Hon hade tidigare gått igenom flera operationer och hon var pågående sjukskriven vid tidpunkten för avresan. Den sjukdom som ledde till att resan inte kunde genomföras var alltså inte okänd när resan beställdes.

För att ersättning ska kunna utgå krävs enligt villkoren för avbeställningsskyddet i försäkringen att två förutsättningar är uppfyllda. Det krävs dels att sjukdomen är akut, dels att sjukdomen som sådan var okänd vid beställningen av resan. I detta fall var bara ett av villkoren uppfyllt, nämligen att sjukdomen (krampanfallet) var akut. Men sjukdomen som sådan var inte okänd när resan beställdes. Det andra villkoret var därför inte uppfyllt. Gretas krav avslogs därför.

Till söksidan för avgöranden
  • Försäkring
  • Beslut