Bruksanvisning på svenska

En vara ska vara åtföljd av de anvisningar som behövs för dess montering, förvaring och skötsel. Att den köpta varan inte hade någon bruksanvisning på svenska ansågs utgöra ett fel.

Konsumenten köpte en cd-brännare och fick den installerad i sin dator av företaget. När konsumenten skulle påbörja installationen av program och mjukvara upptäckte han att installationsanvisningen bara fanns på engelska, tyska och franska. Eftersom han inte kunde läsa dessa språk och inte fick programmet att fungera begärde han att köpet skulle hävas. Företaget menade att konsumenten valt att installera programmet själv, att han hade brutit förpackningen till programmet och att han hade använt cd-brännaren. Företaget hävdade även att eftersom produkten inte var svensktillverkad behövdes det inte någon bruksanvisning på svenska.

ARN konstaterade att vilka anvisningar som behövs till en köpt vara får bedömas med utgångspunkt i konsumentens behov. Konsumenten behövde en bruksanvisning på svenska för att kunna installera den programvara som följde med cd-brännaren. Eftersom en sådan saknades var varan felaktig. Företaget hade dock rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet innan konsumenten kunde kräva hävning. ARN rekommenderade företaget att avhjälpa felet antingen genom att ge konsumenten en bruksanvisning på svenska eller att installera programvaran utan kostnad för honom.

Tillämplig lag: 16 § konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden