Det är företaget som ska bevisa att debitering för arbete på löpande räkning är skäligt

Carina gav en elfirma uppdraget att utföra vissa elinstallationer. Arbetet utfördes på löpande räkning. När Carina fick en faktura på 60 000 kronor vände hon sig till ARN och menade att debiteringen var oskäligt högt och att företaget motsatt sig att sänka priset.

ARN konstaterade att det är företaget som ska bevisa att ett pris är skäligt och att företaget inte förmått det. ARN rekommenderade företaget att sätta ned sitt krav mot Carina med 13 000 kronor.

Till söksidan för avgöranden