En försäljare kan ingå bindande avtal för företaget

Ett avtal som en försäljare träffar blir normalt bindande för företaget, även om försäljaren skulle ha överträtt sin befogenhet. Detta gäller under förutsättning att konsumenten inte har insett eller bort inse att försäljaren överskred sin befogenhet.

Konsumenten ville göra en skönhetsbehandling. Innan behandlingen påbörjades fick hon en prisuppgift om att det skulle kosta 2 000 kr. När tjänsten hade utförts krävde företaget att hon skulle betala 5 000 kr. Konsumenten begärde att priset skulle sättas ned till 2 000 kr. Företaget motsatte sig kravet eftersom prisuppgiften hade lämnats av en elev som inte hade full kännedom om företagets priser.

ARN ansåg att det uppgivna priset visserligen var lågt i förhållande till det egentliga priset men att det inte var så lågt att konsumenten borde ha insett att det var felaktigt. Konsumenten hade heller inte anledning att ifrågasätta att den som lämnade prisuppgiften saknade behörighet att göra det. ARN rekommenderade därför att priset skulle sättas ned till 2 000 kr.

Till söksidan för avgöranden