En köpt vara skadas innan den har levererats till konsumenten

Företaget bär risken för att en köpt vara skadas under leveransen/transporten. Först när en vara har levererats går ansvaret för eventuella fel över på konsumenten.

Konsumenten beställde en barnvagn per telefon. När vagnen levererades var emballaget skadat och den nya vagnen var skadad. Konsumenten skickade tillbaka vagnen. Företaget krävde ersättning av konsumenten för de skador som enligt företaget hade uppstått på grund av att konsumenten inte hade bett företaget att skicka ett nytt emballage och inte hade packat vagnen ordentligt när han skickade tillbaks den.

ARN konstaterade att när det rör sig om en vara som levereras så övergår risken för att varan skadas till köparen först efter det att varan levererats. ARN ansåg att det ursprungliga emballaget var bristfälligt och att skadorna måste ha uppstått innan vagnen nådde konsumenten. ARN rekommenderade därför att företaget skulle avstå från att kräva betalt av konsumenten för skadan på vagnen.

Tillämplig lag: 6 och 8 §§ konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden