Felaktig överlåtelsebesiktning

Urban beställde en överlåtelsebesiktning. Besiktningsmannen gjorde bedömningen att klassificera några befintliga fuktfläckar som ”mindre brister”. Urban köpte fastigheten ovetandes om att det skulle kosta 200 000 kr att åtgärda fuktskadan. När han upptäckte hur allvarlig skadan var vände han sig till ARN.

ARN konstaterade att besiktningsmannen varit vårdslös eftersom han inte rekommenderat en fördjupad undersökning av de fuktfläckar som han redan kände till. ARN menade vidare att Urban hade rätt till ersättning för att vårdslösheten lett till att han betalat mer för huset än vad han gjort om han känt till fuktskadan. ARN konstaterade att skadan borde anses utgöra skillnaden mellan det pris som betalats för fastigheten och det pris som skulle betalats om felet varit känt. Av dokumentationen från budgivningen framgick att skillnaden mellan dessa två pris uppgick till 25 000 kr. ARN rekommenderade företaget att betala den summan till Urban.

Till söksidan för avgöranden