Flygbolagets ansvar vid missad anslutningsflygning

Fredrik hade köpt en reguljärflygresa av flygbolaget F för hela familjen från Stockholm till Shanghai via Helsingfors. Vid bytet i Helsingfors försenades planet med sex timmar vilket medförde att familjen missade sitt anslutningsflyg från Shanghai till Malaysia. De biljetterna var köpta av ett annat flygbolag.

Fredrik krävde ersättning av flygbolaget F för de nya flygbiljetter han tvingades köpa för sträckan Shanghai-Malaysia.Flygbolaget hävdade att flygförseningen var en extraordinär händelse och att det därför inte var ersättningsskyldigt. Flygbolaget uppgav även att det inte ansvarar för biljetter som köpts av ett annat flygbolag.

ARN fann att ett flygbolag, enligt artikel 19 i Montrealkonventionen, ansvarar för skador p.g.a. av flygförsening om det inte kan bevisa att skadorna inte hade kunnat undvikas med rimliga åtgärder. Merkostnader för nya biljetter till en anslutningsflygning är en sådan skada, även om ursprungsbiljetterna är köpta av ett annat bolag. Ett flygbolag kan inte heller ha sämre avtalsvillkor än Montrealkonventionen, och som i det här fallet inte ersätta skadan eftersom biljetterna är köpta av ett annat bolag.

ARN:s beslut blev att flygbolaget skulle ersätta Fredrik för de merkostnader som han fått på grund av förseningen eftersom flygbolaget F inte hade bevisat att extrakostnaden för de nya biljetterna inte hade kunnat undvikas med rimliga åtgärder.

Till söksidan för avgöranden