Försäljning av bil som inte var trafiksäker

En vara är felaktig enligt konsumentköplagen om den är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller hälsa, om inte konsumenten på ett tydligt sätt blivit upplyst av företaget om faran.

Konsumenten köpte en begagnad bil som kort tid efter köpet visade sig ha dåliga bromsar. Konsumenten tog bilen till Bilprovningen som bekräftade att bromsarna inte var godkända. Företaget ville inte ersätta honom för reparationen eftersom han fått köpa bilen billigt mot att han själv skulle reparera en del fel som han anmärkte på vid köpet. Bilen var dessutom gammal och hade gått 28 000 mil.

ARN konstaterade att bilen hade fel på bromsarna vid köpet och att bilen därför inte var i trafiksäkert skick. En bil ska oavsett ålder, mätarställning och pris alltid vara i ett trafiksäkert skick enligt förarbetena till konsumentköplagen och nämndens praxis. Om konsumenten på ett tydligt sätt blivit upplyst av företaget om att bilen var trafikfarlig kan undantag från det göras. ARN ansåg att företaget inte tydligt hade upplyst konsumenten om bilens trafiksäkerhetsbrister. ARN rekommenderade därför att företaget skulle ersätta konsumenten för reparationskostnaden.

Tillämplig lag: 18 § andra punkten konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden