Hade tvätteriet meddelat att resultatet av tvätten kunde bli misslyckat?

Titti lämnade in en matta för tvätt och enligt henne informerade inte företaget henne om att resultatet kunde bli misslyckat. Mattan blev förstörd. Företaget menade att man muntligt talat om att man inte kunde garantera mattans färgäkthet. I sitt beslut fann ARN att mattan tvättats på ett felaktigt sätt och att bolaget inte kunde bevisa att man reserverat sig för resultatet.

Enligt konsumenttjänstlagen är en tjänst som inte utförs fackmässigt felaktig. Om tjänsten är felaktig, och det inte beror på konsumenten, kan konsumenten kräva olika påföljder gentemot näringsidkaren och också kräva ersättning för varan. En reservation syftar till att begränsa eller upphäva ansvaret för ett dåligt resultat och det ligger i tvätteriets intresse att skriva en sådan. Alltså är det tvätteriet som får stå för följderna av att inte ha skrivit en reservation. I Tittis fall fick tvätteriet betala för färgfällningen.

Till söksidan för avgöranden