Läkarintyg krävs om det står i försäkringsvillkoren

Carina krävde att få en ersättningsresa för hela familjen via reseskyddet i sin hemförsäkring. Försäkringsbolaget sade nej till kravet. Förutsättningarna för att få en ersättningsresa var inte uppfyllda enligt försäkringsvillkoren. Carina skulle behövt visa ett läkarintyg.

Under en semesterresa till Thailand sprang Carinas dotter in i en glasdörr. En muskel i smalbenet gick av och hon var tvungen att gå med en gipsskena i flera veckor. Eftersom den läkare som man besökte inte skrev något intyg om hur länge dottern skulle stanna på hotellrummet fick familjen ingen ersättningsresa från sin hemförsäkring. ARN gick på försäkringsbolagets linje.

Carina menade att det var självklart att skadan var sådan att dottern skulle stanna inomhus, särskilt med hänsyn till värmen och infektionsrisken. Carina krävde att få en ersättningsresa för hela familjen via reseskyddet i sin hemförsäkring.

Försäkringsbolaget sa nej till kravet. Förutsättningarna för att få en ersättningsresa var inte uppfyllda enligt försäkringsvillkoren. Där sägs nämligen att ersättning lämnas, om den försäkrade eller någon av dennes medresenärer av läkare ordinerats vila på hotellrum eller motsvarande under mer än halva den planerade restiden. Carina hade inte visat upp något läkarintyg med en sådan ordination.

ARN gav inte Carina rätt. För att få en ersättningsresa måste den försäkrade eller hennes medresenär i ett skriftligt läkarintyg ha ordinerats vila på hotellrummet eller motsvarande under mer än halva den planerade restiden. Det framgår klart av försäkringsvillkoren. Eftersom Carina inte kunde visa upp ett sådant intyg kunde hon inte heller få den ersättningsresa hon krävt.

Till söksidan för avgöranden