När pris inte avtalats betalas skäligt pris

Om det inte finns något avtal om priset för arbetet har det normalt utförts på löpande räkning. Det debiterade priset måste vara skäligt med hänsyn till arbetets art och omfattning.

Konsumenten ville renovera sitt badrum. Han kontaktade en hantverkare som åtog sig att utföra arbetet. Något pris för arbetet diskuterades inte. När arbetet var klart fick konsumenten en faktura. Konsumenten ansåg att tidsåtgången inte var rimlig och begärde prisavdrag motsvarande halva arbetskostnaden. Hantverkaren svarade att arbetet utförts på löpande räkning och att priset var skäligt.

ARN konstaterade att det inte fanns något avtal om priset för arbetet. Arbetet hade alltså utförts på löpande räkning. ARN ansåg att tidsåtgången var rimlig och att det debiterade priset var skäligt med hänsyn till arbetets art och omfattning. Nämnden avslog konsumentens krav.

Tillämplig lag: 36 § konsumenttjänstlagen

Till söksidan för avgöranden