Olycksfallsförsäkring – ”oförutsedd yttre händelse”

Under en brännbollsturnering drabbades Per av en plötslig och häftig smärta i båda hälarna. Eftersom smärtan och svullnaden inte gick över uppsökte han läkare. Diagnosen blev partiell hälseneruptur och ledde till att Per opererades. Per yrkade att skadan skulle omfattas av och ersättas av hans olycksfallsförsäkring.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet och åberopade att skadan inte omfattades av försäkringen. Kroppsskadan hade inte tillkommit genom ett olycksfall i försäkringsvillkorens mening. Händelsen – att delta i en intensiv brännbollsturnering – är inte en oförutsedd plötslig yttre händelse, utan en planerad ansträngning.

Enligt försäkringsvillkoren lämnar den nu aktuella försäkringen ersättning för direkta följder av olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Olycksfallsskada definieras i villkoren som "en kroppsskada som drabbar den försäkrade genom en oförutsedd plötslig yttre händelse".

Per ådrog sig en partiell hälseneruptur under en brännbollsturnering. Skadan drabbade honom plötsligt och oförutsett. Fråga uppkommer då om den nu aktuella skadehändelsen är att betrakta som en sådan yttre händelse som för med sig att skadan skall omfattas av försäkringen.

För att skadehändelsen skall betraktas som en yttre händelse måste krävas någon form av yttre påverkan, t.ex. att den skadade får ett slag eller en spark. Av utredningen i ärendet framgår inte att Pers hälseneskada har uppkommit genom någon sådan yttre händelse, utan snarare att skadan har uppkommit genom överansträngning. Han kan därför inte göra gällande någon rätt till ersättning ur försäkringen. Pers yrkande kan under dessa förhållanden inte bifallas.

Till söksidan för avgöranden
  • Försäkring
  • Beslut