Pris är inklusive moms om inte annat anges

En prisuppgift som lämnas av ett företag till en konsument alltid ska anses inkludera moms om inte annat tydligt framgår. Det är företaget som måste bevisa att det på ett tillräckligt tydligt sätt informerat konsumenten om att priset inte inkluderade moms.

Konsumenten fick en prisuppgift av ett företag för omlackering av hans bil. När arbetet var klart krävdes han på ytterligare 1 500 kr som avsåg moms. Företaget hade inte informerat om att moms inte ingick i priset. Konsumenten begärde att inte behöva betala ytterligare för momsen. Företaget svarade att arbetet var fackmässigt utfört och att priset var skäligt samt att det hade informerat om att moms skulle tillkomma.

ARN ansåg att en prisuppgift som lämnas av ett företag till en konsument alltid ska anses inkludera moms om inte annat tydligt framgår. ARN ansåg att företaget inte bevisat att det på ett tillräckligt tydligt sätt informerat konsumenten om att priset inte inkluderat moms. Konsumenten hade rätt att utgå från att moms skulle ingå i priset. ARN rekommenderade därför att priset skulle sättas ned med 1 500 kr.

Till söksidan för avgöranden