Rikta kraven mot rätt flygbolag

Dennis hade biljetter med flygbolaget A för att flyga från Göteborg till Frankfurt. Flygningen blev försenad och Dennis missade därför sin anslutningsflygning. Han krävde kompensation enligt förordning (EG) nr 261/2004 av flygbolaget A, men fick avslag av ARN. Orsaken var att han hade vänt sig mot fel flygbolag.

Den aktuella EG-förordningen ger endast resenärer möjlighet att få kompensation av det flygbolag som utfört eller skulle ha utfört en flygning. Även om Dennis har träffat avtal med flygbolaget A framgår att flygningen skulle utföras av flygbolaget B. Nämnden fann därför att hans yrkande skulle avslås eftersom det hade riktats mot fel flygbolag.

Till söksidan för avgöranden