Sexåring köpte varor utan förälders godkännande

Ett barn har normalt inte rätt att ingå rättshandlingar utan förälders/förmyndares godkännande.

Konsumentens sexåriga dotter köpte vid flera tillfällen samlarkort i en leksaksaffär. Dottern hade tagit pengar ur hennes plånbok utan lov och under en vecka köpt kort för 300-500 kr. Konsumenten klagade till företaget och begärde att de skulle betala tillbaka 500 kr till henne eftersom hon inte hade lämnat sitt medgivande till köpen. Företaget svarade att de inte hade gjort något fel. Sexåringen hade vid de flesta köpen haft sällskap av sin äldre bror och företaget hade frågat barnen om de fått tillstånd av sina föräldrar att köpa korten. Eftersom barnen svarade att de hade fått pengarna av sin mamma kunde de inte anta att pengarna var stulna. Felet berodde på dålig uppfostran och inte på företaget. 

ARN konstaterade att dottern var underårig och därför inte var behörig att ingå rättshandlingar. Köpen av samlarkorten hade inte heller godkänts av hennes förälder (förmyndare).  ARN rekommenderade därför att köpen skulle återgå och att företaget skulle betala tillbaka hela beloppet. Om konsumenten hade kvar korten skulle de återlämnas till företaget. Om de däremot inte fanns kvar hade företaget ändå inte rätt till ersättning för dem eftersom de inte kunde anses ha varit till nytta för barnet.

Tillämplig lag: 9 kap. 1 och 7 §§ föräldrabalken.

Till söksidan för avgöranden