Om ARN

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar många typer av konsumenttvister men inte alla. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av en konsument. Det är avgiftsfritt att få sin tvist prövad. Våra beslut är en rekommendation om hur en tvist bör lösas. Majoriteten av företagen följer besluten. Vi har ingen rådgivning.

Om ARN

Vår prövning av tvister är ett snabbt och enkelt men ändå rättssäkert alternativ till domstol. Prövningen görs utifrån de uppgifter och den bevisning som parterna skickar in. Vi gör alltså ingen egen utredning av vad som hänt utan det är upp till parterna att presentera det underlag nämnden ska ta ställning till. Vi håller inga vittnesförhör och all hantering är skriftlig. Vid bedömningen av en tvist utgår nämnden från gällande rätt, dvs. lagstiftning och rättspraxis. Majoriteten av de ärenden som avgörs prövas vid ett nämndsammanträde.

Uppdaterad: