Aktuellt

Här hittar du de senaste artiklarna publicerat under Aktuellt på Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Du kan prenumerera på Aktuellt från ARN via RSS

 • Första halvåret ökade anmälningarna med nästan 15 %

  Under perioden januari till och med juni 2016 fick ARN in hela 6 612 anmälningar. Under samma period förra året var antalet 5 776. Det ger en ökning på nästan 15 procent. Avdelningarna bostad, elektronik, motor och resor toppar fortfarande antalet Första halvåret ökade anmälningarna med nästan 15 %
 • ARN deltar i rundabordssamtal om konsumenten och begagnade bilar

  ARN deltar i ett rundabordssamtal som Konsumentverket arrangerar den 30 september i år. Bakgrunden är att Konsumentverkets och Konsument Europas kontakter med konsumenter vittnar om att det finns många problem med begagnade bilar. ARN deltar i rundabordssamtal om konsumenten och begagnade bilar
 • Möt ARN på Inspirationsdagen

  Allmänna reklamationsnämnden medverkar på Inspirationsdagen 100 % verkstad, som går av stapeln på Solvalla den 14 oktober i år. Bakom arrangemanget står Motormagasinet och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). Möt ARN på Inspirationsdagen
 • Rekordmånga företag följer ARN:s beslut (2016-05-24)

  ARN:s beslut är inte tvingande. Därför är det mycket glädjande att konstatera att rekordmånga företag trots det följer besluten. Den senaste sammanställningen över företagens följsamhet ligger på 81 procent och det är det bästa helårsresultatet någonsin. Rekordmånga företag följer ARN:s beslut (2016-05-24)
 • Beslut i grupptalan mot Gotlandsbåten AB (2016-03-18)

  ARN rekommenderar Gotlandsbåten AB att ersätta de konsumenter som köpte färjebiljetter för resor mellan Västervik och Visby sommaren 2014 för den skada de förorsakats på grund av att resorna ställdes in. Läs mer om beslutet i ärende 2014-09369
 • Ny lag och ny instruktion för ARN - vilka är nyheterna?

  Den 1 januari 2016 trädde den nya lagstiftningen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Samtidigt fick ARN en ny instruktion. Här hittar du mer information. (Uppdaterat 15 februari 2016) Ny lag och ny instruktion för ARN - vilka är nyheterna?
 • ARN:s verksamhet efter 1 januari 2016

  Riksdagen sa den 11 november ja till regeringens förslag om en ny lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Syftet är att göra alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalité tillgängliga i hela EU. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2016. ARN:s verksamhet efter 1 januari 2016
 • Nyheter i distansavtalslagen prövade (2015-07-10)

  ARN har vid ett sammanträde i utökad sammansättning prövat två ärenden som rör näringsidkarens rätt till värdeminskningsavdrag. I två andra ärenden har nämnden prövat om konsumenten ska anses ha blivit kontaktad utanför en affärslokal – en förutsättning för att distansavtalslagen ska gälla. Läs mer
 • ARN prövar inte grupptalan mot Swedbank Robur Fonder AB (2015-07-01)

  ARN har beslutat att inte pröva Aktiespararnas grupptalan mot Swedbank Robur Fonder AB. ARN prövar inte grupptalan mot Swedbank Robur Fonder AB (2015-07-01)
 • Rätt att ångra köp på nätauktion utan att ange något skäl 2015-03-02

  En konsument som handlar varor och tjänster på distans har en lagstadgad ångerrätt. Nämnden konstaterar att samma sak gäller när konsumenten handlar på en nätauktion. Läs mer om beslutet
 • Grupptalan mot Swedbank Robur (2014-12-16)

  Aktiespararna begär i en grupptalan att ARN ska rekommendera Swedbank Robur att kompensera fondandelsägarna i Allemansfonden och Kapitalinvest för den överdebitering av förvaltningsavgiften som Swedbank har gjort under 10 år, eller den kortare period som gäller för respektive investerare. Läs mer om vad som händer nu och vad som gäller om du har liknande krav
 • KO:s grupptalan mot Gotlandsbåten

  När en grupptalan prövas hos ARN gäller beslutet alla konsumenter med liknande krav, även de konsumenter som KO inte varit i kontakt med. Läs mer om grupptalan mot Gotlandsbåten
 • Konsumenttvistutredningens betänkande (2014-06-27)

  I dag presenterade konsumenttvistutredningen sitt betänkande Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet – Ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet (SOU 2014:47). Läs mer om utredningens betänkande
 • Årsstatistik 2013

  Under 2013 kom det in totalt 11 301 ärenden till Allmänna reklamationsnämnden. Det är en minskning med 228 ärenden jämfört med förra året. Flest ärenden kom det in på elektronikavdelningen följt av motor, resor, allmänna och bostad. Läs mer
 • Tvist om undermåligt ljud vid konsert prövas inte

  ARN prövar inte frågan om ljudet vid Iron Maidens konsert på Friends Arena i juli 2013 var så dåligt att åskådarna har rätt till ekonomisk kompensation. Arrangören av konserten motsätter sig att ljudet var dåligt. Därför kan det finnas behov av att höra vittnen och sakkunniga. Någon sådan möjlighet finns inte hos ARN. Presskontakt: Helen Eriksson, 08 508 860 30
 • Helårsstatistiken för följsamheten 2012 klar– hela 76 procent av ARN:s beslut följdes

  Förtroendet för ARN är starkt och för de allra flesta företag är det en självklarhet att följa nämndens beslut. En opartisk, avgiftsfri och snabb prövning av konsumenttvister är bra för alla parter. Helårsstatistiken för följsamheten 2012 klar– hela 76 procent av ARN:s beslut följdes
 • Köp av digitala varor – beslut tagna i utökad sammansättning

  Nämnden har i tre ärenden prövat om förmyndare till barn är betalningsansvariga för programvaror som barnet laddat ned. I ett fjärde ärende har nämnden prövat om en konsument haft rätt att ångra köp av nedladdade musikfiler. Köp av digitala varor – beslut tagna i utökad sammansättning
 • Årsstatistik 2012

  2012 kom 11 531 ärenden in till ARN. I 38 % av besluten fick konsumenten helt eller delvis rätt. Årsstatistik 2012
 • Beslut i utökad sammansättning

  Nämnden har vid ett sammanträde i utökad sammansättning fattat beslut i fyra ärenden som rör finansiell rådgivning till konsumenter. Beslut i utökad sammansättning
 • Respekten för ARN:s beslut fortsatt hög - hela 76 procent av rekommendationerna följs

  Opartisk, avgiftsfri och snabb prövning av konsumenttvister - för de allra flesta företag är det en självklarhet att följa ARN:s rekommendationer. Att istället gå till domstol är besvärligt, kostsamt och tidsödande för båda parter. Läs mer
 • 71 procent av besluten följs

  2011 följdes 71 procent av Allmänna reklamationsnämndens beslut. Det är samma följsamhet som 2010. Läs mer
 • Allt fler anmälningar till ARN

  ARN får in allt fler anmälningar. Sista kvartalet 2011 och första kvartalet 2012 ökade antalet anmälningar till ARN med drygt 25% jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Läs mer
 • Ny årsstatistik från ARN

  Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden fortsätter att ligga på en hög nivå. Ny statistik visar att 9.342 anmälningar kom in till ARN under 2011. Det är ungefär lika många som 2010. Läs mer
 • Oförändrad följsamhet för ARN:s beslut

  Det har förekommit uppgifter i media om att följsamheten för Allmänna reklamationsnämndens beslut sjunker. Detta stämmer inte. De senaste siffrorna visar att den totala följsamheten är oförändrad: 71%. Läs mer
 • Ny besöksadress

  Allmänna reklamationsnämnden har ny besöksadress från och med 31 oktober 2011. Den nya adressen är Kungsholmstorg 5 i Stockholm. Det är bara besöksadressen som är ny, telefonnummer och postadress förändras inte.
 • Vissa anmälningar mot flygbolag ska handläggas i annat EU-land

  Vissa anmälningar till ARN från resenärer mot flygbolag kommer att skickas vidare till ett annat EU-land. Läs mer Vissa anmälningar mot flygbolag ska handläggas i annat EU-land