Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi avgör tvister mellan konsumenter och företag. Vi är opartiska och ger inte råd i enskilda ärenden.

Läs mer om ARN

Logga in

Har du ett ärende hos oss kan du följa det här.

Gör en anmälan

Vi prövar många typer av konsumenttvister men inte alla. Läs mer på sidan Konsument.

Har ditt företag blivit anmält?

Om ditt företag har blivit anmält är det till en början viktigt att svara på anmälan och att därefter hålla koll på post och mejl. Läs mer på sidan Företag.

Inkomna ärenden

2016 kom det in 13 537 ärenden till ARN. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 42 % av de ärenden som prövades.

Följer ARN

79 procent av företagen följer ARN:s rekommendationer. Uppföljningen görs halvårsvis av de beslut där konsumenten fått helt eller delvis rätt.

Läs mer

Flygbolaget Air Berlin är insolvent

Flygbolaget Air Berlin är insolvent. ARN kommer inte att pröva ärenden mot bolaget eftersom bifall inte kommer att kunna ge konsumenten någon ekonomisk kompensation. För mer information, se konsumenteuropa.se

2017-08-24

 

Nya vägledande beslut

ARN har publicerat fem nya vägledande beslut inom områdena Resor och Elektronik.

2017-10-18