Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi avgör tvister mellan konsumenter och företag. Vi är opartiska och ger inte råd i enskilda ärenden.

Läs mer om ARN

Inkomna ärenden

2017 kom det in 14 363 ärenden till ARN. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 41 % av de ärenden som prövades.

Läs vår årsstatistik

Följer ARN

79 procent av besluten följdes under första halvåret 2017. Uppföljningen görs halvårsvis av de beslut där konsumenten fått helt eller delvis rätt.

Läs mer

Nya vägledande beslut

ARN har publicerat fem nya vägledande beslut inom områdena resor och allmänna. Länk till sidan med de senaste vägledande besluten

2018-02-07

Flygbolaget Air Berlin är insolvent

Flygbolaget Air Berlin är insolvent. ARN kommer inte att pröva ärenden mot bolaget eftersom bifall inte kommer att kunna ge konsumenten någon ekonomisk kompensation. För mer information, se konsumenteuropa.se

2017-08-24