Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet. Vi prövar tvister mellan konsumenter och företag. Vi är helt opartiska och kan därför inte ge råd i enskilda ärenden.

Läs mer

Logga in

Har du ett ärende hos oss kan du följa det här.

Gör en anmälan

Vi prövar många typer av konsumenttvister men inte alla och det är bara konsumenter som kan anmäla till oss.

Har ditt företag blivit anmält?

Om företaget blivit anmält är det till en början viktigt att svara på anmälan och att därefter hålla koll på post och mejl.

Antal ärenden

2016 kom det in 13 537 ärenden till ARN, vilket är en ökning med 1 502 ärenden jämfört med förra året.

Följer ARN

Under 2016 följde 78 procent av företagen ARN:s rekommendationer.

ARN prövar inte längre tvister mot fastighetsmäklare

Den 5 maj 2017 godkändes Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) av Kammarkollegiet för prövning av tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. ARN får därför inte längre pröva fastighetsmäklartvister.

Läs mer