Jobba hos oss

Vi prövar tvister mellan konsumenter och företag, stödjer de kommunala konsumentvägledarna i deras hantering av konsumenttvister och informerar om ARN och om vår praxis. Majoriteten av de som arbetar på ARN är tingsmeriterade jurister. Andra yrkesgrupper är sekreterare, en registrator, en kommunikatör, en HR-koordinator och en ekonom.

På vårt kontor finns cirka 40 anställda. Som beredningsjurist hos oss får du möjlighet att arbeta med en mängd varierande civilrättsliga frågor. Arbetet består främst i att bereda och föredra ärenden för avgörande men också att själv fatta beslut. Nämnden fungerar ungefär som en domstol, med den skillnaden att det endast förekommer skriftlig handläggning och att nämndens rekommendationer inte är rättsligt bindande för parterna.

Vi har flexibel arbetstid, en friskvårdstimme i veckan och ett bidrag till friskvård på 3 000 kronor/år.

Uppdaterad: