Tvisteområden

Ärenden som kommer in till oss delas upp på tolv olika tvisteområden. Tvisteområdena har olika krav på vilket belopp konsumenten krav måste nå upp till för att vi ska pröva tvisten. Områdena kan också ha specifika anmälningsformulär.

Här hittar du områdesspecifik information om vad som är viktigt att tänka på innan du skickar in din anmälan. Du kan också läsa om fall som är vanliga på våra olika områden och få en uppfattning om praxis och vad som gäller i olika situationer. Du hittar också information om vilket anmälningsformulär du ska använda.

 • Allmänna området

  Vårt "övrigt område". Här prövas tvister som inte passar in under några av de andra områdena - men som kan prövas av oss. Det kan till exempel vara ärenden som rör foto, smycken, optik, flyttning och bouppteckning. Här kan du läsa om vad som är speciellt för området, till exempel vilken summa ditt yrkande måste nå upp till för att vi ska pröva tvisten. Läs mer om allmänna området
 • Bankområdet

  Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar inom bank, till exempel vilken dokumentation du bör skicka in, vilket belopp ditt krav måste nå upp till och vad vi inte prövar. Du kan också läsa om några vanliga fall. Läs mer om bankområdet
 • Bostadsområdet

  Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar på bostadsavdelningen, vilka typer av ärenden vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa om några vanliga fall. Läs mer om bostadsområdet
 • Båtområdet

  Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar till båtavdelningen. Till exempel vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Läs mer om båtområdet
 • Elektronikområdet

  Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar på elektronikavdelningen, till exempel vad vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa om vanliga fall. Läs mer om elektronikområdet
 • Försäkringsområdet

  Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på försäkringsområdet, vilka tvister vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa fall som är vanligt förekommande på området. Läs mer om försäkringsområdet
 • Motorområdet

  Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på motorområdet, vilka tvister vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa fall som är vanligt förekommande på området. Läs mer om motorområdet
 • Möbelområdet

  Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar till möbelavdelningen och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa vanliga fall på området.<br /><br /><br /> <br /> Läs mer om möbelområdet
 • Reseområdet

  Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på reseavdelningen, till exempel vad vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa om vanliga fall på området. Läs mer om reseområdet
 • Skoområdet

  Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på skoavdelningen och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa om vanliga fall på området. Läs mer om skoområdet
 • Textilområdet

  Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på textilområdet och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa fall som är vanligt förekommande på området. Läs mer om textilområdet
 • Tvättområdet

  Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på tvättområdet och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa om vanliga fall på området. Läs mer om tvättområdet