Bostad

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar på bostadsavdelningen, vilka typer av ärenden vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa om några vanliga fall.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

2000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

2000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister om varor och tjänster som rör bostäder. Det kan t.ex. vara tvister som rör:

  • Hantverkartjänster: till exempel VVS-installationer, elinstallationer, målning, tapetsering, golvläggning eller ombyggnad
  • Husentreprenader (köp/uppförande av byggnad)
  • Fastighetsbesiktningar
  • Elleveransärenden: till exempel felaktig debitering, icke gjord avläsning, elavbrott, säkerhetsbrist i el.
  • Köp/installation av ”fast inredning”, till exempel kök, fönster, golv, värmepannor och värmepumpar.  

Vi prövar INTE

  • Köp av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt
  • Tvister mellan bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsförening
  • Arrende eller hyra av lägenhet om tvisten avser annat än penningfordran.