Vanliga fall hos ARN

Varje år avgör vi över 10 000 ärenden. De vanliga fallen visar hur vi tycker att en viss typ av tvist bör lösas. På webbplatsen publiceras även de beslut som är vägledande.