Vår organisation

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) finns i Stockholm. Hos oss arbetar drygt 40 personer. De flesta av dem är jurister. Knutna till ARN är också ett stort antal domare, föredragande och ledamöter som medverkar vid prövningen av tvisterna.

ARN:s ledning

Allmänna reklamationsnämndens ordförande och chef är Britta Ahnmé Kågerman. I ARN:s ledningsgrupp ingår också nämndens vice ordförande, verksjuristen, de tre områdesansvariga beredningsjuristerna och den person som har personalansvar för stödenheten.

Beredningsenhet

Majoriteten av medarbetarna på ARN är jurister. De arbetar med att bereda och avgöra ärenden och med att ge stöd till den kommunala konsumentvägledningens hantering av konsumenttvister.

ARN tar emot en till två notarier om året. Notarien är hos oss i sex månader och fortsätter därefter sin tjänstgöring i domstol.

Beredningsenheten är indelad i 12 avdelningar inom de här tvisteområdena: allmänna, bank, bostad, båt, elektronik, försäkring, motor, möbler, resor, sko, textil och tvätt.

Administration

På ARN arbetar cirka tio medarbetare med administration, kommunikation, HR och med registrering och hantering av de ärenden som kommer in.

Uppdaterad: