Statistik

År 2016 kom det in 13 537 ärenden till ARN, vilket är en ökning med 1502 ärenden jämfört med förra året. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 42 procent av de ärenden som prövades under 2016.

  • Tabell 1 visar antalet anmälningar för varje avdelning 2014-2016.
  • Tabell 2 visar antalet avgjorda ärenden 2014-2016.
  • Tabell 3 visar i vilken utsträckning konsumenterna fick rätt 2014-2016.
  • Tabell 4 visar i vilken utsträckning företagen följde våra rekommendationer. Siffran anges i procent av de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt.

1. Antal anmälningar åren 2014-2016

Avdelning201420152016
Totalt 11396 12035

13537

Allmänna 1487 1795

2024

Bank 363 412

470

Bostad 1255 1486

1795

Båt 67 66

78

Elektronik 1971 2083

2143

Fastighetsmäklare 81 88

97

Försäkring 988 801

811

Motor 1994 2112

2369

Möbler 524 441

508

Resor 2160 2234

2636

Sko 140 162

205

Textil 287 273

336

Tvätt 79 82

65


2. Antal avgjorda ärenden i sak 2014-2016

Avdelning201420152016
Totalt 5237 5672 6628
Allmänna 573 566 885
Bank 175 179 217
Bostad 589 506 958
Båt 34 36 42
Elektronik 651 650 949
Fastighetsmäklare 29 37 48
Försäkring 479 380 416
Motor 1117 1514 1434
Möbler 279 301 247
Resor 1024 1250 1170
Sko 77 90 68
Textil 149 113 134
Tvätt 61 50 60

3. I vilken utsträckning fick konsumenterna rätt åren 2014-2016?

Andel i procent

Avdelning201420152016
Totalt 35 40 42
Allmänna 40 46 45
Bank 10 12 14
Bostad 41 45 52
Båt 41 50 48
Elektronik 26 30 36
Fastighetsmäklare 10 3 15
Försäkring 10 12 13
Motor 38 41 46
Möbler 39 26 33
Resor 47 58 48
Sko 14 20 32
Textil 38 35 40
Tvätt 34 54 40

 


4. I vilken utsträckning följer företagen våra rekommendationer?

Följsamheten anges i procent. Siffran inom parentes anger antalet ärenden där konsumenten fick helt eller delvis rätt. Det är det antalet som vår undersökning baseras på.

Avdelning201520162017*
Totalt 81 (2225) 78 (2661) 79 (1167)
Allmänna 78 (255) 72 (386) 76 (183)
Bank 86 (22)

91 (35)

94 (15)

Bostad 76 (221)

70 (470)

71 (168)

Båt 76 (17)

68 (19)

81 (13)

Elektronik 90 (184)

85 (324)

91 (140)

Fastighetsmäklare 100 (1)

100 (7)

-

Försäkring 91 (46)

98 (51)

97 (32)

Motor 74 (605)

77 (634)

74 (271)

Möbler 88 (72) 86 (77)

89 (39)

Resor 85 (719) 80 (565)

83 (260)

Sko 82 (17)

82 (22)

88 (14)

Textil 95 (39) 82 (51)  83 (25)
Tvätt 89 (27) 95 (20) 70 (7)

 * Första halvåret 2017.

 

Uppdaterad: