Statistik

År 2017 kom det in 14 363 ärenden till ARN, vilket är en ökning med 826 ärenden jämfört med förra året. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 41 procent av de ärenden som prövades under 2017.

  • Tabell 1 visar antalet anmälningar för varje avdelning 2015-2017.
  • Tabell 2 visar antalet avgjorda ärenden 2015-2017.
  • Tabell 3 visar i vilken utsträckning konsumenterna fick rätt 2015-2017.
  • Tabell 4 visar i vilken utsträckning företagen följde våra rekommendationer. Siffran anges i procent av de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt.

1. Antal anmälningar åren 2015-2017

Avdelning201520162017
Totalt 12035

13537

14363

Allmänna 1795

2024

2271

Bank 412

470

470

Bostad 1486

1795

1605

Båt 66

78

70

Elektronik 2083

2143

1858

Fastighetsmäklare 88

97

47*

Försäkring 801

811

861

Motor 2112

2369

2522

Möbler 441

508

609

Resor 2234

2636

3388

Sko 162

205

216

Textil 273

336

361

Tvätt 82

65

85

* ARN slutade att pröva fastighetsmäklarärenden den 5 maj 2017.


2. Antal avgjorda ärenden i sak 2015-2017

Avdelning201520162017
Totalt 5672 6628  6745
Allmänna 566 885  1026
Bank 179 217  185
Bostad 506 958  773
Båt 36 42  53
Elektronik 650 949  842
Fastighetsmäklare 37 48 *
Försäkring 380 416  385
Motor 1514 1434  1454
Möbler 301 247  327
Resor 1250 1170  1314
Sko 90 68  127
Textil 113 134  193
Tvätt 50 60  57

* ARN slutade att pröva fastighetsmäklarärenden den 5 maj 2017.


3. I vilken utsträckning fick konsumenterna rätt åren 2015-2017?

Andel i procent

Avdelning201520162017
Totalt 40 42  41
Allmänna 46 45  50
Bank 12 14  15
Bostad 45 52  51
Båt 50 48  55
Elektronik 30 36  32
Fastighetsmäklare 3 15 *
Försäkring 12 13  13
Motor 41 46  47
Möbler 26 33  31
Resor 58 48  46
Sko 20 32  31
Textil 35 40  33
Tvätt 54 40  37

* ARN slutade att pröva fastighetsmäklarärenden den 5 maj 2017.


4. I vilken utsträckning följer företagen våra rekommendationer?

Följsamheten anges i procent. Siffran inom parentes anger antalet ärenden som undersökningen baseras på för den aktuella tidsperioden. Vi utgår från de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt men räknar bort de ärenden där företaget gått i konkurs eller där vi inte hunnit få svar från företaget inom tidsperioden.

Avdelning201520162017*
Totalt 81 (2225) 78 (2661) 79 (1477)
Allmänna 78 (255) 72 (386) 76 (241)
Bank 86 (22)

91 (35)

94 (16)

Bostad 76 (221)

70 (470)

71 (237)

Båt 76 (17)

68 (19)

81 (16)

Elektronik 90 (184)

85 (324)

91 (154)

Fastighetsmäklare 100 (1)

100 (7)

**

Försäkring 91 (46)

98 (51)

97 (33)

Motor 74 (605)

77 (634)

74 (367)

Möbler 88 (72) 86 (77)

89 (44)

Resor 85 (719) 80 (565)

83 (313)

Sko 82 (17)

82 (22)

88 (16)

Textil 95 (39) 82 (51)  83 (30)
Tvätt 89 (27) 95 (20) 70 (10)

 * Första halvåret 2017.

** ARN slutade pröva fastighetsmäklarärenden den 5 maj 2017.

Uppdaterad: