Anmälan

Webbanmälningsformulären hjälper dig att steg för steg göra din anmälan och samtidigt ge oss de uppgifter vi behöver för att behandla ditt ärende.

Anmälningsblanketter

Det finns sju olika anmälningsformulär. Välj den som passar ditt ärende bäst.

Anmälan - Köp av vara

Anmälan - Köp av tjänst

Anmälan - Köp av fordon

Anmälan - Reparation av fordon

Anmälan - Resa

Anmälan - Bank

Anmälan - Försäkring

Fullmakt

Är du ombud för någon eller några andra bör du skicka in en fullmakt som visar att du har rätt att företräda denne/dessa i ärendet.

Ladda ner fullmaktsformulär

Om du inte vill göra din anmälan på vår webbplats

Om du inte har möjlighet att göra din anmälan direkt på vår webbplats har du möjlighet att beställa en blankett via telefon (08-508 860 00) eller via mejl arn@arn.se. Du kan också ladda ner en blankett som du måste skriva ut och fylla i för hand. Blanketten går inte att fylla i elektroniskt.

Gå till blankett för utskrift

Uppdaterad: