Tids- och värdegräns

För att vi ska pröva ditt ärende krävs bland annat att din anmälan har kommit in inom ett år från det att du första gången klagade till företaget och att värdet av det du kräver når upp till värdegränsen på det område din tvist tillhör.

Anmäl inom ett år från det att du första gången klagade till företaget. 

1-årsregeln

Din anmälan måste ha kommit in till oss inom ett år från det att du första gången klagade till företaget. Om företaget inte svarar räknas det som att företaget har sagt nej.

Dispens från 1-årsregeln

När det gäller bank- och försäkringsärenden har du möjlighet att ge in en anmälan inom två månader från beslut av kundombudsman / omprövningsnämnd.

Värdegränser

Vi prövar inte tvister där konsumentens krav är lägre än våra fastställda belopp (värdegränser).

I anmälan måste du kunna beskriva hur du kommit fram till det belopp du kräver. Du kan inte få ersättning för sveda och värk.

De här värdegränserna gäller för de olika tvisteområdena:

  • 500 kr: ärenden som rör sko, textil, elektronik eller allmänna avdelningen. Samma gräns gäller även för ärenden som rör flyg-, tåg-, båt- och busspassagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar samt ärenden som rör lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.
  • 1 000 kr: ärenden som rör motor, resor, möbler, tvätt, spel eller lotter.
  • 2 000 kr: ärenden som rör bank, bostad, båt eller försäkring.

Dispens från värdegränsen

Dispens från värdegränsen kan ges om ärendet t.ex. gäller ett avtalsvillkor som berör många konsumenter, ett avtalsvillkor som tidigare inte prövats av nämnden eller om ärendet gäller en principiellt viktig fråga.

Tvister som vi inte prövar

Det finns ett antal typer av tvister som vi inte prövar. Läs igenom informationen här så att du inte skickar in din anmälan i onödan.

Tvister som vi inte prövar