Beslut i utökad sammansättning

Nämnden har vid ett sammanträde i utökad sammansättning fattat beslut i fyra ärenden som rör finansiell rådgivning till konsumenter.

Nämnden har vid ett sammanträde i utökad sammansättning fattat beslut i fyra ärenden som rör finansiell rådgivning till konsumenter. I tre ärenden har nämnden funnit att företagets rådgivning varit vårdslös och att konsumenten därför har rätt till skadestånd. Det fjärde ärendet rör gränsdragningen mellan marknadsföring och rådgivning.

Besluten har ärendennummer 2011-6282, 2011-6294, 2011-6648 och 2011-6872 och går att beställa genom att mejla arn@arn.se