KO:s grupptalan mot Gotlandsbåten

När en grupptalan prövas hos ARN gäller beslutet alla konsumenter med liknande krav, även de konsumenter som KO inte varit i kontakt med.

Konsumentombudsmannen (KO) begär i en grupptalan att ARN ska rekommendera Gotlandsbåten AB att betala ersättning till samtliga konsumenter som köpt biljett av bolaget för färjeresa mellan Västervik och Visby sommaren 2014. Konsumenterna ska få ersättning för de skador som de drabbats av på grund av att Gotlandsbåten ställt in färjetrafiken.

ARN:s beslut kommer att gälla alla med liknande krav

När en grupptalan prövas hos ARN gäller beslutet alla konsumenter med liknande krav, även de konsumenter som KO inte varit i kontakt med.

Du ska inte skicka in någon egen anmälan till ARN. De anmälningar som hittills kommit in vilandeförklaras i väntan på nämndens beslut.