Vanliga fall Resor

Här har du möjlighet att läsa "Vanliga fall" som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande på reseområdet.

 • Felstavat namn på biljett

  Bianca köpte en flygbiljett av en resebyrå. Först på flygplatsen upptäckte hon att hennes efternamn var felstavat på biljetten och hon blev tvungen att köpa en ny. Bianca ville att resebyrån skulle ersätta henne för extrakostnaden. Resebyrån ville inte gå med på kravet. Bianca fick inte rätt hos ARN eftersom hon inte kontrollerat sin biljett direkt då hon fick den utan först i samband med avresan. Felstavat namn på biljett
 • Ersättning för kastade tågbiljetter

  Stina avbokade tågbiljetter från Stockholm till Riksgränsen. Några dagar senare fick hon ändå ett brev med inbetalningskort och biljetter. Eftersom hon redan bokat av resan rev hon inbetalningskortet och kastade det. Hon tänkte inte på att hon samtidigt rev och kastade biljetterna. Någon vecka senare fick hon en påminnelse om betalning. Läs mer Ersättning för kastade tågbiljetter
 • Anmäla skadad väska redan på flygplatsen

  Bertil och en kamrat hade varit på resa till Turkiet. Vid ankomsten till Sturup upptäckte han att hans resväska var totalt förstörd. Det fanns ingen på flygplatsen han kunde klaga hos. När han senare klagade till flygbolaget fick han inget svar. Bertil yrkade ersättning för väskans pris med 1 200 kr. Läs mer Anmäla skadad väska redan på flygplatsen
 • Klaga på paketresa redan på resmålet

  Gunnel och en väninna till henne deltog i en paketresa med buss till en badort i Spanien. Vid ankomsten till hotellet visade det sig att det låg vid en rondell nära bussterminalen på orten. Dessutom skränade vissa av hotellets gäster hela nätterna. Hon och väninnan hade väldigt svårt att sova. Gunnel hade inte påtalat sitt missnöje på platsen utan först efter hemkomsten. Arrangören fick därmed ingen möjlighet att rätta till olägenheterna. Läs mer Klaga på paketresa redan på resmålet
 • Resebyråns ansvar för försvunnet bagage

  Georg köpte biljetter för en resa med reguljärflyg till Madrid med flygbolaget A av en resebyrå på hans hemort. På hemresan från Madrid försvann en av Georgs resväskor, en annan skadades. Den försvunna resväskan eftersöktes, men hittades inte. Läs mer Resebyråns ansvar för försvunnet bagage
 • Inställd flygning och ersättning för merkostnader

  Omar hade köpt en flygbiljett för att resa mellan Stockholm och Iran. När han kom till flygplatsen på hemorten fick han veta att flygningen till Stockholm hade ställts in. Läs mer Inställd flygning och ersättning för merkostnader
 • Information om ändrade tider för flygresa

  Stellan hade köpt flygbiljetter för hela familjen (fyra personer) för en resa till södra Frankrike. När de kom till Arlanda visade det sig att flyget redan hade avgått. Han hade inte fått någon information om att avgångstiden hade ändrats. Han blev tvungen att köpa nya biljetter. Semestern blev också förkortad. Läs mer Information om ändrade tider för flygresa
 • Flygbolagets ansvar vid missad anslutningsflygning

  Fredrik hade köpt en reguljärflygresa av flygbolaget F för hela familjen från Stockholm till Shanghai via Helsingfors. Vid bytet i Helsingfors försenades planet med sex timmar vilket medförde att familjen missade sitt anslutningsflyg från Shanghai till Malaysia. De biljetterna var köpta av ett annat flygbolag. Läs mer Flygbolagets ansvar vid missad anslutningsflygning
 • Ersättning för ständiga tågförseningar

  Tanja arbetspendlade med tåg mellan Norrköping och Linköping. Hon betalade för resorna med sitt periodkort. På grund av ständiga förseningar och inställda turer blev hon ofta sen till jobbet och krävde därför avdrag på priset för periodkortet. Läs mer Ersättning för ständiga tågförseningar
 • Ändrad hemresa kan ge rätt till återbetalning av priset för paketresa

  Agneta hade köpt en paketresa. Före avresan från Sverige meddelade arrangören att hemresa från Italien hade flyttats framåt med sex timmar. Det var negativt för Agneta eftersom en middag som hon skulle arrangera skulle få ställas in. Arrangören menade att den senarelagda hemresan uppskattades av andra resenärer och ville inte låta Agneta få tillbaka hela priset för resan. ARN gav dock Agneta rätt till ersättning eftersom förändringen var av "väsentlig betydelse" för just henne. Läs mer Ändrad hemresa kan ge rätt till återbetalning av priset för paketresa
 • Rikta kraven mot rätt flygbolag

  Dennis hade biljetter med flygbolaget A för att flyga från Göteborg till Frankfurt. Flygningen blev försenad och Dennis missade därför sin anslutningsflygning. Han krävde kompensation enligt förordning (EG) nr 261/2004 av flygbolaget A, men fick avslag av ARN. Orsaken var att han hade vänt sig mot fel flygbolag. Läs mer Rikta kraven mot rätt flygbolag
 • Resenärer måste kontrollera visumbestämmelser vid reguljärflygresor

  Mikael hade beställt en reguljärflygresa från Göteborg till Lima i Peru via Miami. När han skulle checka in fick han för första gången veta att han behövde ett ESTA-visum på grund av mellanlandningen i Miami. Han tilläts inte checka in och missade avgången. Mikael krävde ersättning med hela sin biljettkostnad av resebyrån, men ARN avslog hans begäran med hänvisning till att resenärer själva måste kontrollera visumbestämmelser. Läs mer Resenärer måste kontrollera visumbestämmelser vid reguljärflygresor
 • Ingen kompensation vid försenad flygning med bolag utan EU-licens i vissa fall

  Marianne flög från Istanbul till Göteborg med ett turkiskt flygbolag. Flygningen blev fem timmar försenat. Marianne krävde kompensation enligt EG-förordning nr 261/2004, men fick avslag av ARN. Läs mer Ingen kompensation vid försenad flygning med bolag utan EU-licens i vissa fall

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall