Den som påstår att ett fast pris har avtalats ska bevisa det

Karin kontaktade ett serviceföretag för att få hjälp att montera några möbler. Hon fick uppgift om vad företaget debiterade per timme och reskostnaden. Hon beräknade att kostnaden skulle bli ca 3 600 kr. När arbetet väl var klart fick hon en faktura på drygt 6 000 kr. Karin hävdade att man avtalat om ett fast pris och krävde att priset skulle sättas ned till 3 600 kr.

Serviceföretaget bestred kravet. Något fast pris hade inte avtalats utan arbetet hade utförts på löpande räkning. Debiterat pris var skäligt och Karin hade också skriftligen godkänt arbetsspecifikationen.

Enligt rättspraxis (NJA 2005 s. 205) måste den som hävdar att ett bestämt pris har avtalats kunna bevisa sitt påstående för att detta pris ska gälla. En konsument som inte kan styrka ett sådant påstående riskerar dock aldrig att behöva betala mer än vad som är skäligt enligt den särskilda prisregel som finns i konsumenttjänstlagen (36 §).

Karin kunde inte visa upp ett skriftligt avtal eller något annat som styrkte hennes påstående om att ett bestämt (fast) pris hade avtalats. I stället fanns ett ordererkännande som tvärtom tydde på att arbetet hade utförts på löpande räkning. När arbetet var klart hade Karin också undertecknat en arbetsspecifikation enligt vilken hon godkände arbetet.

Eftersom priset inte heller kunde anses vara oskäligt avslogs Karins krav om prisavdrag.

(Änr 2006-3880)