Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Vi fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Innan konsumenten anmäler ärendet måste företaget sagt nej till konsumentens krav. Vi har ingen rådgivning.

En konsument har inte rätt till skadestånd trots att ett spelbolag bryter mot spellagen

ARN har fattat beslut i ett ärende där en konsument påstod att ett spelbolag brutit mot vissa regler i spellagen och att han därför hade rätt till skadestånd.

Pressmeddelande 2021-05-06

Rekordår för ARN

Under 2020 kom det in rekordmånga ärenden till ARN. Ökning var hela 35 procent på ett år. Sedan fyra år tillbaka har antalet ärenden nästan fördubblats. Detta och mycket annat framgår av ARN:s årsredovisning som har skickats till regeringen.

Pressmeddelande 2021-02-23

Begränsade möjligheter att besöka ARN

För att minska smittspridningen av coronaviruset begränsar vi för närvarande besöken på vårt kontor. Vi ber dig i stället att kontakta oss via telefon, mejl eller via våra tjänster på webben. Om du verkligen måste besöka oss ber vi dig boka en tid för besöket. Besöksbokning görs antingen genom mejl, arn@arn.se, eller per telefon 08-508 860 00 (vardagar 10.00-12.00).

Läs mer här 2021-02-01

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten