Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi är opartiska och har ingen rådgivning. Vi avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Konsumenten måste först ha klagat till företaget och fått nej till sitt krav.

Logga in

Har du ett ärende hos oss kan du följa det här.

Anmäl ditt ärende för att få tvisten prövad

Läs mer på sidan Konsument.

Har ditt företag blivit anmält?

Läs mer på sidan Företag.

Antalet inkomna ärenden fortsätter att öka

Under första halvåret 2019 kom det in 10 283 ärenden till ARN. Det är en ökning med 2 052 ärenden jämfört med första halvåret 2018 (25 %).

2019-07-05 Pressmeddelande

Ångerrätt vid avtal om löpande streamingtjänst

Allmänna reklamationsnämnden har i ett vägledande beslut rekommenderat C More Entertainment AB att låta en konsument ångra ett streamingavtal med 24 månaders bindningstid.

2019-07-03 Pressmeddelande

Med anledning av den avslutade SAS-strejken

En förutsättning för att ARN ska kunna avgöra en tvist är att företaget sagt helt eller delvis nej till konsumentens krav eller inte svarat alls. Konsumenten bör ge företaget upp till en månad att svara.

Observera att anmälningar som rör kompensation ofta inte ska göras till ARN utan till ARN:s motsvarighet i det land där flygningen skulle avgått eller avgick från. Läs mer  om detta och vad du ska tänka på innan du gör din anmälan

ARN har ingen rådgivning. För information och rådgivning hänvisar vi till Hallå Konsument och Konsument Europa.

Publicerat 2019-05-03

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten