Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Vi fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Innan konsumenten anmäler ärendet måste företaget sagt nej till konsumentens krav. Vi har ingen rådgivning.

Rekordstort antal ärenden på ARN 2020

Under 2020 kom det in 27 863 ärenden till ARN. Det är en ökning med hela 35 % jämfört med året före. Det är en mycket kraftig ökning avantalet inkomna ärenden, och den saknar helt motstycke i ARN:s historia, säger Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

Pressmeddelande 2021-01-08

Begränsade möjligheter att besöka ARN

För att minska smittspridningen av coronaviruset begränsar vi för närvarande besöken på vårt kontor. Vi ber dig i stället att kontakta oss via telefon, mejl eller via våra tjänster på webben. Om du verkligen måste besöka oss ber vi dig boka en tid för besöket. Besöksbokning görs antingen genom mejl, arn@arn.se, eller per telefon 08-508 860 00 (vardagar 10.00-12.00).

Läs mer här 2020-12-21

ARN underkänner ett försäkringsvillkor som diskriminerar gravida

ARN har fattat beslut i ett ärende där en försäkringstagare nekats ersättning ur en reseförsäkring vid avbokning av en resa eftersom orsaken till avbokningen hade samband med graviditet. I beslutet bedömer ARN att det aktuella villkoret är diskriminerande och konsumenten har därmed rätt till försäkringsersättning.

Pressmeddelande 2020-08-10

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten