Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi avgör tvister mellan konsumenter och företag. Vi är opartiska och ger inte råd i enskilda ärenden.

Ny ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden

Regeringen har beslutat att utse Marcus Isgren till ny ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Marcus Isgren tillträder tjänsten den 1 oktober i år och efterträder Britta Ahnmé Kågerman som går i pension.

Marcus Isgren är i dag rådman och administrativ direktör vid Södertörns tingsrätt. Marcus Isgren är även extern ordförande hos ARN.

Publicerat 2018-06-21

ARN 50 år

Våra experter har prövat tvister i 50 år

Sverige var ett av de första länderna i Europa som erbjöd konsumenter och företag en möjlighet att lösa reklamationstvister opartiskt och utanför domstol.
I år fyller Allmänna reklamationsnämnden 50 år och behovet av våra tjänster bara ökar. Läs om vår historia i några viktiga nedslag

Kapning av mobila BankID:n och liknande bedrägerier - vad händer om man blivit lurad?

En konsument som utsatts för ett bankbedrägeri kan, i värsta fall, bli ansvarig för hela beloppet som bedragaren lyckats ta ut eller i vart fall för en självrisk på 12 000 kronor. ARN har i utökad sammansättning prövat sex sådana fall.

Läs mer under aktuellt

Publicerat 2018-06-14

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten