Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Ett beslut från ARN är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Vi lämnar ingen rådgivning och är opartiska, vilket innebär att vi varken står på konsumentens eller företagets sida.

Kan vi pröva ärendet?

Logga in

Har du ett ärende hos oss kan du följa det här.

Anmäl ditt ärende för att få tvisten prövad

Gör anmälan.

Har ditt företag blivit anmält?

Läs mer på sidan Företag.

ARN har ett högt anseende

ARN är för första gången med i Kantar Sifos årliga anseendemätning som presenterades den 28 juni. ARN placerade sig bland de myndigheter som har högst anseende. ARN:s index låg klart över genomsnittet för samtliga myndigheter. Mätningen utgår från 9 542 intervjuer med slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för ett antal statliga myndigheter. Intervjuerna gjordes 17-29 maj 2023.

Nyhet 2023-07-17

 

En nöjespark, som stängt samtliga attraktioner i flera timmar, är skyldig att betala tillbaka delar av kostnaden för inträde och åkband, trots att nöjesparken inte orsakat det som ledde till nedstängningen.

ARN har fattat beslut i ett ärende där en nöjespark på grund av kraftigt oväder tvingats stänga samtliga attraktioner i nöjesparken under 5,5 timmar av säkerhetsskäl. En så lång nedstängning är inte något som en besökare har haft anledning att räkna med. Trots att företaget inte hade orsakat de förhållanden som gett upphov till nedstängningen har effekten av att attraktionerna stängts blivit att konsumenterna inte har fått den tjänst som de betalat för, nämligen att få åka nöjesparkens attraktioner. Konsumenterna har därför rätt till ett prisavdrag som motsvarar felet, dvs. den tid som attraktionerna var stängda.

Pressmeddelande 2023-07-17

ARN är i final för utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet

Är ARN Sveriges Modernaste Myndighet? Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet delas ut vartannat år av Kvalitetsmässan i samarbete med fackförbunden Saco-S och ST. ARN har gått till finalomgången tillsammans med Fastighetsmäklarinspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens maritima och transporthistoriska museer.

Nyhet 2023-06-26

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten