Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi är opartiska och har ingen rådgivning. Vi avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Konsumenten måste först ha klagat till företaget och fått nej till sitt krav. Anmälan till oss måste vara skriftlig.

Nytt vägledande beslut: Avtal om fiberanslutning på fastighet omfattas inte av reglerna om ångerrätt

Avtal om fiberanslutning på fastighet omfattas inte av reglerna om ångerrätt, eftersom det utgör ett avtal som avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten. Om parterna har avtalat om ångerrätt gäller inte distansavtalslagens regler om krav på information m.m.

Läs det vägledande beslutet (änr 2018-01587)

Publicerat 2019-03-06

Rekordmånga ärenden 2018

2018 kom det in 17 575 ärenden till ARN. Det är en ökning med 22 %.

Läs mer om vår årsstatistik

Kapning av mobila BankID:n och liknande bedrägerier - vad händer om man blivit lurad?

En konsument som utsatts för ett bankbedrägeri kan, i värsta fall, bli ansvarig för hela beloppet som bedragaren lyckats ta ut eller i vart fall för en självrisk på 12 000 kronor. ARN har i utökad sammansättning prövat sex sådana fall.

Läs mer under aktuellt

Publicerat 2018-06-14

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten