Stor ökning av antalet ärenden till ARN 2022

Under 2022 kom det in mer än 26 000 ärenden till ARN. Det motsvarar en ökning med 32 procent jämfört med året före.

Flest ärenden kom det in på motoravdelningen och den allmänna avdelningen. Men procentuellt sett var ökningen störst på bankavdelningen där antalet ärenden mer än fördubblades jämfört med året före.

Pressmeddelande 2023-01-13

Ett avtal om elleverans är ogiltigt eftersom konsumenten borde ha förstått att priset var felaktigt.

En konsument tecknade på ett företags webbplats ett avtal om fast pris med en bindningstid på ett år. Det angivna priset var felaktigt angivet och motsvarade ungefär 1 procent av det korrekta priset. ARN bedömde att konsumenten borde ha förstått att priset var felaktigt och företaget var därför inte bundet av avtalet.

Pressmeddelande 2022-12-07

Konsumenter som utsatts för bedrägerier får ersättning av sina banker

ARN har i åtta fall bedömt att konsumenter som till följd av olika former av bedrägerier har lämnat ut koder från sina bankdosor eller liknande har agerat grovt vårdslöst men inte särskilt klandervärt. Konsumenterna ska därför inte svara för mer än 12 000 kr av de belopp som de har blivit frånlurade. I ett fall har konsumentens agerande bedömts vara särskilt klandervärt och konsumenten var därför ansvarig för hela förlusten.

Pressmeddelande 2022-11-09

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten