Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Vi fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Innan konsumenten anmäler ärendet måste företaget sagt nej till konsumentens krav. Vi har ingen rådgivning.

Ingen återbetalning när bostadskön avvecklades

ARN har fattat beslut i ett ärende där en konsument krävt att få tillbaka den avgift hon betalat till en bostadskö som avvecklats. I beslutet bedömer ARN att konsumenten inte har rätt att få tillbaka avgiften.

Pressmeddelande 2020-05-13

SMS om avtal inte tillräckligt tydligt och begripligt

ARN har fattat ett vägledande beslut som rör skriftlighetskravet vid telefonförsäljning enligt distansavtalslagen.

Aktuellt 2020-02-24

Ett händelserikt år för ARN

2019 var ett intensivt och händelserikt år för ARN. Antalet inkomna ärenden fortsatte att öka. När ARN nu summerar det gångna året så kan man konstatera att detta blev året med det högst uppmätta antalet inkomna och avgjorda ärenden någonsin.

Aktuellt 2020-02-21

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten