Företag hade rätt att höja leasingavgifter

ARN har fattat beslut i tre ärenden där konsumenter ingått avtal om leasing av bilar. Konsumenterna menade att parterna avtalat om en fast leasingavgift, varför företagen inte hade rätt att höja avgifterna under avtalstiden. Företagen hävdade å sin sida att parterna avtalat om en rörlig avgift som kunde ändras bland annat om räntan för upplåning ändrades.

Pressmeddelande 2023-05-09

Fel av företaget att sluta tillhandahålla ett visst kanalutbud

ARN har fattat beslut i två ärenden där konsumenter ingått avtal om ett visst kanalutbud (bl.a. sportkanaler). På grund av en tvist mellan företaget och en av dess leverantörer slutade företaget att leverera delar av det avtalade kanalutbudet under en period, närmare bestämt kanaler från en viss leverantör. Nämnden fann att företagets agerande innebar ett fel i den avtalade digitala tjänsten enligt bestämmelserna i konsumentköplagen.

Pressmeddelande 2023-05-08

Fler företag följer ARN:s beslut

ARN följer varje år upp i vilken utsträckning företagen följer myndighetens beslut. Uppföljningen för 2022 är nu klar. I 79 procent av fallen där konsumenten fått helt eller delvis rätt följdes besluten genast av företagen. Siffran är högre än vad som gällt de senaste åren.

Pressmeddelande 2023-03-17

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten