Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi avgör tvister mellan konsumenter och företag. Vi är opartiska och ger inte råd i enskilda ärenden.

Våra experter har prövat tvister i mer än femtio år

Sverige var ett av de första länderna i Europa som erbjöd konsumenter och företag en möjlighet att lösa reklamationstvister opartiskt och utanför domstol.

Läs om vår historia i några viktiga nedslag

Rekordmånga ärenden 2018

2018 kom det in 17 575 ärenden till ARN. Det är en ökning med 22 %.

Läs mer om vår årsstatistik

Kapning av mobila BankID:n och liknande bedrägerier - vad händer om man blivit lurad?

En konsument som utsatts för ett bankbedrägeri kan, i värsta fall, bli ansvarig för hela beloppet som bedragaren lyckats ta ut eller i vart fall för en självrisk på 12 000 kronor. ARN har i utökad sammansättning prövat sex sådana fall.

Läs mer under aktuellt

Publicerat 2018-06-14

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten