3.3. Värdeminskning

Konsumenten ville häva köpet av en väska. Nämnden ansåg inte att konsumenten hade bevisat fel men konstaterade att avtalet ingåtts på internet och att distansavtalslagen därför var tillämplig. Även om det inte var fel på varan kunde konsumenten därför ha rätt att ångra köpet.

En konsument har rätt att ångra ett köp även om hen använt eller till och med skadat varan. Konsumenten kan bli skyldig att ersätta företaget för varans värdeminskning, om värdeminskningen beror på att konsumenten hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. En förutsättning för att konsumenten ska bli skyldig att ersätta företaget för värdeminskningen är att företaget före köpet har lämnat information om ångerrätten på det sätt som föreskrivs i lagen.

Nämnden konstaterade att konsumenten godkänt villkoren för ångerrätten och även fått information om företagets rätt att göra ett värdeminskningsavdrag. I konsumenträttighetsdirektivet anges som en tumregel att konsumenten bör tillåtas att hantera och undersöka en vara på samma sätt som man skulle få göra i en vanlig affär. Konsumenten hade enligt egen uppgift använt väskan i några timmar vilket enligt nämndens mening var mer än nödvändig omfattning och väskan fick då anses ha minskat i värde. I brist på närmare utredning rekommenderades företaget att betala tillbaka 1 500 kr av inköpspriset 1 795 kr, dvs. värdeminskningsavdraget blev 295 kr.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2019-05386