1.7.1. Exempel 1

Konsumenten köpte en bil för 28 000 kr som hade gått ca 21 000 mil och var från 2005. Samma dag som köpet gjordes började motorlampan lysa men säljaren ville inte stå för några reparationskostnader eftersom bilen sålts som ett renoveringsobjekt utan garanti.

En vara är felaktig i konsumentköplagens mening bl.a. om den avviker från vad som avtalats eller från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta. Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Det stod visserligen i avtalet att bilen såldes utan garanti och som ett reparationsobjekt, men bl.a. så framgick inte vilka fel som fanns på bilen och den hade inte heller annonserats ut som ett reparationsobjekt. Nämnden ansåg därför att den aktuella skrivningen om reparationsobjekt saknar betydelse. Att företaget inte lämnat någon garanti saknade också betydelse för företagets ansvar för fel i varan eftersom konsumentköplagens bestämmelser är tvingande till förmån för konsumenten. Företaget skulle därför laga bilen utan kostnad för konsumenten.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2021-07942