Vår organisation

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) finns på Kungsholmstorg i Stockholm. Hos oss arbetar drygt 45 personer. De flesta av dem är jurister. Knutna till ARN är också ett stort antal domare, föredragande och ledamöter som prövar tvisterna.

ARN:s ledning

Allmänna reklamationsnämndens ordförande och chef är Marcus Isgren. I ARN:s ledningsgrupp ingår, förutom ordföranden, även ARN:s vice ordförande, den administrativa chefen och chefen för kanslienheten.

Beredningsenhet

Majoriteten av medarbetarna på ARN är jurister. De arbetar med att bereda och avgöra ärenden och med att ge stöd till den kommunala konsumentvägledningens hantering av konsumenttvister.

Beredningsenheten är indelad i 12 avdelningar: allmänna, bank, bostad, båt, elektronik, försäkring, motor, möbler, resor, sko, textil och tvätt.

Administration

På ARN arbetar cirka tio medarbetare med administration, service och med registrering och hantering av de ärenden som kommer in.

Ordförande, föredragande och ledamöter

Ett stort antal domare, föredragande och ledamöter är knutna till ARN. De turas om att medverka vid ARN:s nämndsammanträden.

Här beskriver vi vilka som sitter med vid sammanträdet och vilken uppgift de har

Uppdaterad: