6.1.3. Nekad ombordstigning på grund av felaktiga resehandlingar

Flygbolaget nekade passageraren att gå ombord på flygningen från Thailand till Sverige eftersom returbiljett till Thailand saknades. Passageraren begärde kompensation med standardbelopp enligt EU:s flygpassagerarförordning.

Enligt flygpassagerarförordningen har passagerare som nekas ombordstigning rätt till kompensation med vissa angivna standardbelopp om det inte finns rimliga skäl att neka ombordstigning, t.ex. av hälso- eller säkerhetsskäl eller på grund av att resehandlingarna är ofullständiga. Nämnden konstaterade att det framgår av handlingarna i ärendet att thailändsk medborgare behövde kunna uppvisa en returbiljett för att kunna få visum till Sverige och att biljetter behövde uppvisas såväl i Thailand som i Sverige vid inresan. Flygbolaget hade på grund av detta haft rimliga skäl att neka ombordstigning. Passageraren hade inte rätt till någon kompensation med standardbelopp.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2019-00739