2.3. Om parterna träffat en överenskommelse

Konsumenten köpte en bil som det visade sig vara fel på. Parterna träffade en överenskommelse om att dela 50/50 på kostnaden. Konsumenten vände sig sedan till nämnden och ville få ersättning för resterande halva. Nämnden konstaterade att parterna via en mejlväxling hade träffat en överenskommelse och att konsumenten inte hade haft några invändningar mot den då. Konsumenten var därför bunden av den.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2020-25951