Bostad

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar på bostadsavdelningen, vilka typer av ärenden vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

2000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

2000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister om varor och tjänster som rör bostäder. Det kan t.ex. vara tvister som rör:

 • Elektronik-, gas- och elavtal
  • Om din anmälan gäller elektronik-, gas-, eller elavtal måste värdet av det du kräver uppgå till minst 500 kronor.
 • Hantverkartjänster: till exempel VVS-installationer, elinstallationer, målning, tapetsering, golvläggning eller ombyggnad
 • Fiberanslutning
 • Husentreprenader (köp/uppförande av byggnad)
 • Fastighetsbesiktningar
 • Elleveransärenden: till exempel felaktig debitering, icke gjord avläsning, elavbrott, säkerhetsbrist i el. För elleveransärenden gäller att värdet av det du kräver måste uppgå till minst 500 kronor.
 • Köp/installation av ”fast inredning”, till exempel kök, fönster, golv, värmepannor och värmepumpar.  
 • Arrende eller hyreslägenhet, om tvisten rör krav på betalning/ersättning. 

Anmälan

Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Till anmälan

Vi prövar INTE

 • Tvister angående köp av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt
 • Tvister mellan bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningar
 • Tvister mellan konsumenter och registrerade fastighetsmäklare
 • Tvister angående arrende eller hyreslägenhet om tvisten rör t.ex. rätt att hyra ut i andra hand, besittningsskydd eller åtgärdsföreläggande. ARN kan bara pröva tvisten om det finns ett krav på betalning/ersättning.

De här kan avgöra tvisten istället

Hit kan du vända dig om ARN inte kan pröva tvisten:

Hyres- och arrendenämnderna

Hyres- och arrendenämnderna fattar beslut i frågor som rör bostäder, lokaler och arrenden: till exempel frågor om att hyra ut i andra hand och villkor i hyres- och arrendeavtal.

Hyres- och arrendenämnder

Sveriges Domstolar

FRN prövar tvister med fastighetsmäklare

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) är ett alternativt tvistlösningsorgan som prövar tvister mellan konsumenter och registrerade fastighetsmäklare.

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN)

Råd och hjälp

Konsumenternas energimarknadsbyrå ger opartisk och kostnadsfri konsumentvägledning om el och gas.

Energimarknadsbyran

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri konsumentvägledning om fiberanslutningar, tele-, TV- och Internetabonnemang.

Telekomradgivarna

Konsumentvägledningen i kommunen ger kostnadsfri vägledning till konsumenter.

Sök din lokala konsumentvägledning på Hallå konsuments webbplats

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. 

Hallå Konsument