Bostad

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar på bostadsavdelningen, vilka typer av ärenden vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa om några vanliga fall.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

2000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

2000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister om varor och tjänster som rör bostäder. Det kan t.ex. vara tvister som rör:

 • Elektronik-, gas- och elavtal
  • Om din anmälan gäller elektronik-, gas-, eller elavtal måste värdet av det du kräver uppgå till minst 500 kronor.
 • Hantverkartjänster: till exempel VVS-installationer, elinstallationer, målning, tapetsering, golvläggning eller ombyggnad
 • Fiberanslutning
 • Husentreprenader (köp/uppförande av byggnad)
 • Fastighetsbesiktningar
 • Elleveransärenden: till exempel felaktig debitering, icke gjord avläsning, elavbrott, säkerhetsbrist i el. För elleveransärenden gäller att värdet av det du kräver måste uppgå till minst 500 kronor.
 • Köp/installation av ”fast inredning”, till exempel kök, fönster, golv, värmepannor och värmepumpar.  

Vi prövar INTE

 • Köp av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt
 • Tvister mellan bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsförening
 • Arrende eller hyra av lägenhet om tvisten avser annat än penningfordran.

Råd och hjälp

Konsumenternas energimarknadsbyrå ger opartisk och kostnadsfri konsumentvägledning om el och gas.

energimarknadsbyran.se

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri konsumentvägledning om fiberanslutningar, tele-, TV- och Internetabonnemang.

telekomradgivarna.se