Jobba hos oss

Vi prövar tvister mellan konsumenter och företag, stödjer de kommunala konsumentvägledarna i deras hantering av konsumenttvister och informerar om ARN och om vår praxis. Majoriteten av de som arbetar på ARN är tingsmeriterade jurister. Andra yrkesgrupper är administratörer, IT-strateg, ekonom och vaktmästare. Vi är cirka 45 medarbetare.

ARN är en stimulerande arbetsplats där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Vi är en e-förvaltningsmyndighet och sitter i trevliga lokaler på Kungsholmen i Stockholm.

Vi är måna om att du som arbetar hos oss ska trivas. Därför erbjuder vi dig:

Utveckling

ARN är en kunskapsorganisation och vi vill därför att du på olika sätt får möjlighet till utveckling, exempelvis genom utbildningar och erfarenhetsutbyte. Förutom en regelbunden dialog mellan medarbetare och chef är medarbetarsamtalet viktigt för den individuella utvecklingen kopplat till verksamhetens mål.

Balans i livet

För oss är det viktigt att våra medarbetare ges förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi tillämpar flextid vilket innebär att du har möjlighet att planera din tid i den mån verksamheten tillåter.

Du som är förälder kan även arbeta deltid fram till dess att barnet fyllt 12 år. För dig som är föräldraledig gäller det statliga avtalet med föräldrapenningtillägg utöver det som Försäkringskassan ersätter.

Individuell lönesättning

Lönen ska stimulera våra medarbetare till att göra ett gott arbete, utvecklas och ta ansvar. Vår lönesättning är individuell.

Förmånliga semestervillkor

Som statligt anställd har du förmånliga semestervillkor. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Är du

  • upp till 29 år har du 28 betalda semesterdagar.
  • 30 år eller äldre har du 31 dagar.
  • 40 år eller äldre har du 35 dagar.

Hälsa och friskvård

Trivsel och god hälsa är en viktig förutsättning för att kunna göra ett bra arbete.

Som anställd hos oss har du:

  • friskvårdsbidrag om 3000 kronor per kalenderår
  • möjlighet att träna på arbetstid en timme i veckan

Vi subventionerar även kostnader för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel i enlighet med gällande statliga avtal.

Försäkringar och pension

Som anställd omfattas du av ett statligt pensionsavtal med tjänste-, efterlevande- och sjukpension.

Du har en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning vid arbetsskada och en tjänstegrupplivsförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Uppdaterad: