3.5. Förklaringsmisstag

Konsumenten såg på en sportaffärs hemsida att man sålde ut en roddmaskin till ett det förmånliga priset 5 995 kr, dock utan att reflektera över att det kunde vara ett oskäligt lågt pris (50 procent) eftersom företaget ofta har reor och stora kampanjer. Konsumenten beställde en maskin och fick en bekräftelse på mailen, men dagen efter kom ett meddelande från kundtjänst om att köpet hävts därför att det var fel pris och konsumenten borde ha förstått det. Konsumenten begärde att få köpa varan till avtalat pris.

Frågan är om konsumenten insåg eller borde ha insett misstaget. Om det vore så var företaget inte bundet av den felaktiga viljeförklaringen och något bindande avtal kan inte anses ha träffats (s.k. förklaringsmisstag). Företaget hävdade bl.a. att det erbjudna priset var under inköpspriset och långt under marknadspriset samt att man enligt köpvillkoren hade rätt att häva köpet vid felaktiga priser. Nämnden konstaterade att man vid bedömningen huruvida en konsument kan antas ha varit i ond tro beträffande priset bl.a. ska beakta om avtalet rör en vara för vilken normalpriset är allmänt känt, vilket inte ansågs vara fallet här. Det ansågs inte heller kunna förväntas att en konsument i någon nämnvärd utsträckning ska sätta sig in i prisbilden och därför haft anledning att misstänka att priset var felaktigt. Vid kampanjerbjudanden kan stora prissänkningar f.ö. ha andra orsaker än misstag.
I detta fall ansågs priset inte avvika på ett så markant sätt från vad som var rimligt att konsumenten borde ha insett att det var lägre än vad företaget avsett. Då företaget inte presenterat något annat skäl till att avtalet inte skulle vara bindande, ansågs konsumenten ha rätt att få roddmaskinen till avtalat pris – detta oavsett att företaget i sina villkor förbehöll sig rätten att häva köpet vid felaktigt pris.

OBS! En grundförutsättning är att ett bindande avtal verkligen har ingåtts mellan parterna. Om konsumenten har fått en beställningsbekräftelse och det av köpevillkoren eller på annat sätt tydligt framgår att en denna inte utgör en accept utan kommer att följas av en orderbekräftelse, har inget bindande avtal ingåtts genom beställningsbekräftelsen – detta gäller även om köpesumman redan då har dragits från konsumentens konto.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • 2019-19947; 2016-09392 (ref.)