4.5. Skyldighet att spärra kortet snarast efter upptäckt av förlorat kort

Någon stal konsumentens plånbok innehållande två kreditkort som förvarades i en väska som var inlåst på ett kontor. Konsumenten upptäckte förlusten ungefär kl. 14.30 men spärrade korten först när hen kom hem kl. 17.00. Konsumenten uppgav att anledningen till att hen inte spärrade korten direkt var att hen var tvungen att genomföra sina arbetsuppgifter på arbetet. Mellan kl. 14.55 och kl. 16.08 gjordes obehöriga transaktioner om ca 8 600 kr på det ena kortet och 4 000 kr på det andra kortet. Banken nekade konsumenten ersättning med motiveringen att hen inte spärrat kortet snarast efter att förlusten upptäckts, vilket hen var skyldig att göra. Nämnden ansåg att omständigheterna i konsumenten fall inte var sådana att hen kunde ursäktas för att spärranmälan inte inkommit snarast efter det att hen fått vetskap om att kortet hade stulits. Att spärra kortet först efter 2,5 timmar ansågs vara för sent. Nämnden avslog därför kravet.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2011-6641