ARN i korthet

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har till uppgift att avgiftsfritt och opartiskt pröva många typer av tvister mellan konsumenter och företag. Vi utgår från lagstiftning, praxis och uppgifter och bevis som konsumenten och företaget har skickat in. Vi ger inte råd till någon av parterna i tvisten och vi är ingen tillsynsmyndighet.

Publicerar ARN en svart lista?

Vi publicerar ingen "svart lista". Vår roll är att opartiskt avgöra tvister. Eftersom våra beslut är rekommendationer och inte tvingande kontrollerar vi också i vilken utsträckning våra beslut följs. Det materialet är offentligt och vem som helst har möjlighet att ta kontakt med oss och begära ut uppgifterna.

Våra offentliga uppgifter används för att publicera listor på företag som inte följer våra beslut. Bland annat publicerar Sveriges Konsumenters tidning Råd & Rön två gånger om året en  "svart lista" som baserar sig på uppgifter från ARN.

Vad är det för skillnad på ARN, konsumentvägledningen och Konsumentverket?

ARN prövar tvister mellan konsumenter och företag och rekommenderar en lösning. Vid prövningen är vi helt opartiska och ger inte råd till någon av parterna om vilken bevisning som behövs. I uppdraget ingår också att stödja de kommunala konsumentvägledarna.

Konsumentverket är en tillsynsmyndighet och har till uppgift att ta tillvara konsumenternas kollektiva intressen.

Konsumentvägledningen har till uppgift att svara på frågor och ge råd till enskilda konsumenter. ARN och Konsumentverket ger inte sådana råd.

Vad kan man anmäla till ARN och vad kan man anmäla till Konsumentverket?

ARN prövar tvister mellan enskilda konsumenter och företag. Innan konsumenten skickar in anmälan måste företaget sagt helt eller delvis nej till konsumentens krav. Vi gör ingen egen utredning i de ärenden som kommer in. Vi utgår från lagstiftning, praxis och uppgifter och bevis som konsumenten och företaget har skickat in. 

Konsumentverket tar emot anmälningar om problem på konsumentområdet. En anmälan till Konsumentverket kan t.ex. innebära att ett företag tvingas ändra sin marknadsföring eller sina avtalsvillkor. Konsumentverket tar emot anmälningar som rör t.ex.:

  • farliga tjänster och farliga varor
  • marknadsföring (t. ex. reklam, telefonförsäljning)
  • oskäliga avtalsvillkor (till nackdel för konsumenten)
  • prisinformation (t.ex. felaktiga prisuppgifter)
  • spam (oönskad e-postreklam)

Läs mer på Konsumentverkets webbplats

Uppdaterad: