Remissvar

Varje år svarar nämnden på remisser från regeringen eller andra myndigheter. I svaren ger nämnden sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få för Allmänna reklamationsnämnden om de genomförs. Här hittar du ett urval av nämndens remissvar.

En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51)

Remissvar 2020-12-02


Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469)

Remissvar 2020-09-18, Bilaga till remissvar

Uppdaterad: