Allmänna

Här prövas tvister som inte passar in under några av de andra områdena. Det kan till exempel vara tvister som rör spel, lotterier, optik, djurärenden, frisörtjänster, flyttjänster och prenumerationer.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst 500 kr. Anmälningar som rör spel eller lotter har en värdegräns på 1000 kr.

500 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

500 kr

< 1 år

Vi prövar

På allmänna området prövar vi tvister som kan prövas av oss och som inte passar in under något annat område. Det kan t.ex. vara tvister som rör prenumerationer, spel, lotterier, cyklar, sport, hobby, bouppteckning, flyttning/magasinering, foto, restaurangtjänster, städning, transporter, optik, smycken, ur, barnvagnar och bilbarnstolar.

Vi prövar också tvister som rör hårvård, kroppsvård och djur - så länge det inte behövs en medicinsk- eller veterinärmedicinsk sakkunskap.

Då dödsbon är anmälare

Vi prövar tvister med dödsbon som anmälare endast om tvisten gäller begravningstjänster. Då dödsbon är anmälare ska följande handlingar bifogas till anmälan: Kopia av bouppteckning eller dödsboanmälan, eller, om varken bouppteckning eller dödsboanmälan finns, dödsfallsintyg och släktutredning (fås av Skatteverket). Fullmakter från samtliga dödsbodelägare ska skickas in av den dödsbodelägare som gör anmälan till oss. Fullmakten ska visa att han eller hon har rätt att företräda dödsboet i ärendet. 

Länk till fullmaktsformulär

Anmälan

Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Till anmälan

Vi prövar INTE

Vi prövar inte tvister som rör:

  • utförande av hälso- och sjukvårdstjänster,
  • kontrollavgift vid parkering,
  • köp av fast egendom,
  • upplåtelse eller överlåtelse av bostadsrätt respektive tomträtt,
  • arrende eller hyra av lägenhet om tvisten avser annat än penningfordran, eller
  • advokatverksamhet (vi prövar dock tvister mot andra jurister än advokater).