Resor

 

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar som rör resor, till exempel vad vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till.

Värdegräns

Gäller din tvist en resa ska värdet av det du kräver uppgå till minst 1 000 kronor. Observera att värdegränsen för tvister som rör flyg-, tåg-, båt- och busspassagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar ligger på 500 kronor.

1000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

1000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister som rör resor. Tvisterna kan till exempel gälla paketresor, försenade och inställda flygningar, felaktiga bokningar, försenat, skadat och förlorat bagage, stuguthyrning och hotellrum.

Vi prövar INTE

Kompensation enligt EG-förordning 261/2004 där händelsen inträffat inom EU men inte i Sverige

Om anmälan bara gäller kompensation för inställd eller försenad flygning eller nekad ombordstigning enligt förordning (EG) 261/2004 och händelsen har inträffat inom EU men i ett annat land än Sverige, så ska anmälan inte göras till oss, utan till den behöriga myndigheten i landet där händelsen ägde rum. Det gäller t.ex. när

  • flygningen har ställts in i Tyskland. Eftersom Tyskland tillhör EU ska ärendet prövas i Tyskland.
  • flygningen har försenats i Spanien. Eftersom Spanien tillhör EU ska ärendet prövas i Spanien.
  • du har nekats ombordstigning i Frankrike. Eftersom Frankrike tillhör EU ska ärendet prövas i Frankrike.

Anmälan

Om du vill anmäla en tvist inom detta område använder du formuläret "Resa".

Till anmälan

Standardblanketter för att kräva ersättning av flygbolaget

Standardblankett  för att kräva ersättning av flygbolaget enligt förordning (EG) 261/2004

English form - compensation according to regulation (EC) 261/2004 

Tänk på det här

Om tvisten gäller en paketresa är företaget som arrangerat resan ansvarigt för fel i arrangemanget. Ansvaret gäller även för fel i de transporter som ingår i resan, t.ex. flyg- och bagageförseningar.

Kompensation enligt artikel 7 i EU:s förordning 261/2004 för nekad ombordstigning, inställda eller kraftigt försenade flygningar kan bara krävas av det flygbolag som utförde eller skulle ha utfört transporten.