Resor

 

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar som rör resor, till exempel vad vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till.

Värdegräns

Gäller din tvist en resa ska värdet av det du kräver uppgå till minst 1 000 kronor. Observera att värdegränsen för tvister som rör flyg-, tåg-, båt- och busspassagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar ligger på 500 kronor. Värdegränsen på 500 kronor gäller även för krav på ersättning enligt lagen om kollektivtrafikpassagerares rättigheter.

1000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

1000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister som rör resor. Tvisterna kan till exempel gälla paketresor, försenade och inställda flygningar, felaktiga bokningar, försenat, skadat och förlorat bagage, stuguthyrning och hotellrum.

Anmälan

Om du vill anmäla en tvist inom detta område använder du formuläret Resa.

Till anmälan

Särskilt om kompensation enligt EG-förordning 261/2004

Enligt EU-förordning 261/2004 kan du ha rätt till ersättning vid inställd eller försenad flygning eller nekad ombordstigning.

Anmälan om ersättning enligt förordningen ska inte alltid göras till ARN

Viktigt att tänka på att det ofta inte är ARN som man ska göra sin anmälan till.  Om flygningen skulle avgått eller avgick från en flygplats i ett annat EU-land ska du skicka din anmälan till behörigt organ i det landet.

Här hittar du behöriga organ inom EU

Standardblanketter för att kräva ersättning av flygbolaget

Standardblankett  för att kräva ersättning av flygbolaget enligt förordning (EG) 261/2004

English form - compensation according to regulation (EC) 261/2004 

Tänk på det här

Om tvisten gäller en paketresa är företaget som arrangerat resan ansvarigt för fel i arrangemanget. Ansvaret gäller även för fel i de transporter som ingår i resan, t.ex. flyg- och bagageförseningar.

Kompensation enligt artikel 7 i EU:s förordning 261/2004 för nekad ombordstigning, inställda eller kraftigt försenade flygningar kan bara krävas av det flygbolag som utförde eller skulle ha utfört transporten.