Insynsråd

Till ARN är knutet ett råd som har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge ARN:s chef råd.

Insynsråd

Regeringen har utsett de här ledamöterna:

  • Yvonne Andersson, f.d. riksdagsledamot

  • Fredrik Falkenström, Konsumentvägledarnas förening

  • Magnus Johansson, Företagarna

  • Sanne Lennström, riksdagsledamot (S) 

  • Bengt Nilervall, Svensk Handel

  • Arman Teimouri, riksdagsledamot (L)

  • Maria Wiezell, Sveriges Konsumenter

Uppdaterad: