Teckenspråk

Välkommen till ARN:s information på teckenspråk.

Här hittar du information om vad vi gör, vad du ska tänka på innan du skickar in en anmälan och vad som händer efter att du gjort en anmälan. Som företagare hittar du information om vad du ska tänka på om ditt företag blivit anmält.

Vad gör ARN?

ARN är en myndighet som på ett snabbt och opartiskt sätt löser tvister mellan konsumenter och företag, när ni inte själva kan lösa det som ni är oeniga om. Eftersom vi är opartiska ger vi inga råd.

Det kostar inget att få en tvist prövad hos ARN – varken för konsumenten eller företaget. Men det är bara konsumenten som kan göra en anmälan.

Tvisterna kan gälla allt från köp av bilar, datorer och skor – till tvister som rör resor, försäkringar och ombyggda badrum.

Hos ARN prövas tvisterna av en domare, som tillsammans med branschkunniga ledamöter gör en opartisk bedömning av ärendet.

ARN är inte någon domstol utan ger en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Rekommendationen är något som de flesta rättar sig efter.

 

Kan jag göra en anmälan?

Vi får in tusentals ärenden varje år men vi prövar inte alla typer av tvister. Det är viktigt att du kontrollerar att din tvist kan prövas av oss.

Du kan göra en anmälan till ARN om du inte fått det du beställt eller om det är fel på varan eller tjänsten. Men först måste du ha klagat till företaget – som sagt nej.Företaget måste alltså ha fått chansen att rätta till det som du är missnöjd med innan du gör en anmälan till ARN.

Dessutom måste du skicka in din anmälan inom ett år efter att du klagat till företaget. Om du dröjt för länge eller om värdet av det du kräver är för lågt, kan vi inte hjälpa till.

För att du ska ha en chans att vinna tvisten, måste du kunna bevisa ditt påstående. Det är ditt ansvar att skicka in avtal, kvitton och foton eller annan bevisning du vill att vi ska titta på. ARN gör ingen egen utredning - vi är opartiska.

Om du inte har någon skriftlig bevisning eller om det behöver hållas muntliga förhör, är det bättre att låta en domstol pröva tvisten.

På arn.se hittar du information om hur du anmäler, och där kan du kolla om ditt ärende kan prövas av ARN.

 

Vad händer när jag gjort en anmälan?

När du har gjort en anmälan till ARN kontrollerar vi att ärendet kan prövas av oss. Vi skriver till företaget som får svara på din anmälan och skicka in sin bevisning. Du får se vad företaget har svarat och får möjlighet att kommentera.

Tvisten prövas vid ett sammanträde som leds av en domare. Fyra andra ledamöter deltar också. Två av dem är utsedda av branschorganisationer och två av konsumentorganisationer. De har alla läst på vad du och företaget skickat in och tillsammans gör de en opartisk bedömning.

Vi förhör aldrig dig eller företaget som du är i tvist med, utan vårt beslut grundar sig på de bevis som du och företaget skickat in.

Du och företaget kan när som helst välja att göra upp med varandra. Då avslutar vi ärendet hos oss.

Våra beslut är rekommendationer om hur tvister ska lösas. Det är något som de flesta företag rättar sig efter. Det går inte att överklaga ARN:s beslut, men om du är missnöjd har du möjlighet att gå till domstol.

 

Mitt företag har blivit anmält – vad händer nu?

För att vi ska pröva en tvist, så måste konsumenten ha klagat hos ditt företag och fått ett nej. Du måste alltså ha fått chansen att rätta till det som konsumenten är missnöjd med.

Om ditt företag blivit anmält till ARN, kommer vi att skicka anmälan till dig och be dig skriva vad du tycker om det som konsumenten påstår har hänt. Du får också möjlighet att skicka in bevisning.

Får vi inget svar från företaget, så utgår vi från att det som konsumenten skrivit är rätt och rekommenderar företaget att ge konsumenten det han eller hon begär. Det är alltså jätteviktigt att du svarar och skickar in din bevisning.

Tvisten prövas vid ett sammanträde som leds av en domare. Fyra andra ledamöter deltar i sammanträdet. Två av dem är utsedda av branschorganisationer och två av konsumentorganisationer. De har alla läst på vad konsumenten och företaget skrivit och tillsammans gör de en opartisk bedömning.

Vi förhör aldrig dig eller konsumenten. Vårt beslut grundar sig på de bevis som konsumenten och företaget skickat in.Ditt företag kan när som helst göra upp med konsumenten. Då lägger vi ner ärendet hos oss.

Våra beslut är rekommendationer om hur tvister ska lösas. Om konsumenten får rätt gör de flesta företag det som vi rekommenderat. Det går inte att överklaga ARN:s beslut, men om du är missnöjd har du möjlighet att gå till domstol.